Coaching

Heeft het team een boost nodig?

Tijdends individuele- of groepscoaching worden medewerkers bewust gemaakt van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid ten opzichte van hun eigen leven en keuzes.

De coachings is op basis: kennisoverdracht. Als je weet hoe onze wereld wetenschaplijk in elkaar zit, is het makkelijker patronen te doorzien.

Neem contact op via het Contactpagina of ga voor meer informatie naar mijn coachingssite: www.belindascholten.nl