Reconnection® healing sessie

Wat is een Reconnection® healing sessie

Reconnection® Healing is een nieuwe vorm van healing. Reconnection® is een frequenties (trillingen) die licht, energie en informatie bevat. Hierdoor kan de balans in lichaam als geest worden hersteld.
Hoe werkt Reconnection® healing.

Lichaamscellen trillen op een frequentie, waardoor ze licht afgeven. Dit is met zeer gevoelige apperatuur meetbaar. De hoeveelheid licht die je cellen afgeven is een indicatie voor jouw gezondheid. Hoe meer licht een cel afgeeft des te gezonder is de cel en dus jouw lichaam. Reconnection® zet lichaams cellen aan tot het trillen op een hogere frequentie en dus tot het afgeven van meer licht. Indien een cel zich “herrinert” dat hij ook op een gezonde frequentie kan trillen is het ook in staat andere lichaamscellen daar weer toe aan de zetten en maakt het lichaam gebruik van zijn zelf herstellende vermogen. Zo word de balans in lichaam en geest dus hersteld.

Er is al veel onderzoek gedaan en er worden steeds nieuwe onderzoeken gestart. Het is reeds aangetoond dat Reconnection® herstel van DNA te wege brengt. DNA speelt een belangrijke rol bij celvernieuwing.

Het verschil tussen Reconnection® healing en andere healingsvormen.

Bij “oude” vormen van energie werk zoals Reiki en Quantum Touch wordt er vaak gebruik gemaakt van slechts een deel van het energie spectrum. Reconnection® healing geeft toegang tot het totale spectrum van licht, enegie en informatie.

Hoe vaak is een Reconnection® healing sessie nodig?

In een fractie van een seconde kan de healing al plaats vinden. Het werk tenslotte met licht en dus de snelheid van licht. Waar meer tijd nodig kan zijn is het intergregen en accepteren  van de nieuwe balans.  1 tot 3 sessies blijken in de praktijk genoeg te zijn. Resultaten zijn blijvend en dus is wekelijks of maandelijks herhaling van de sessies niet nodig.

De Reconnection® healing sessie

Een afspraak neemt een uur in beslag. Bij de eerste sessie zal er eerst uitleg plaats vinden. Tijdens dit gesprek hoef je niet de reden van komst aan te geven. Liggend  in een sfeervolle salon – gekleed maar zonder schoenen – op de salonstoel breng ik je zonder in contact met de Reconnection® frequentie. Het enige wat jij hoeft te doen is waarnemen.

Wat u kunt verwachten.

Tijdens de sessie kunt je de freqentie waarnemen door het voelen van warmte, kou, een windje, spiertrekkingen, kleuren zien, geuren ruiken, volledig ontspannen gevoel en bij sommigen is er soms juist geen bewuste ervaring maar voltrekt alles zich op onbewust niveau. Om de eventuele geuren te kunnen ruiken is het handig geen parfum te dragen.

De uitwerking is voor iedereen weer anders, u krijgt wat u nodig heeft. Iedereen is weer anders dus geen elke sessie zal gelijk zijn. Het verschilt ook per persoon of er 1 of 3 sessies nodig zijn.

De meest voorkomende kern woorden van na een sessie zijn het plotseling verdwijnen van lichamelijke klachten, inzicht, mentale rust, beter slapen,  minder of geen pijn meer.

Ook ervaren! Meen contact op: Contactpagina.

 Belangrijk

Reconnective Healing  en The Reconnection is geen medische behandeling en er worden geen medische diagnoses gesteld. Een sessie kan nooit een medisch advies van een arts of medische deskundige vervangen. Geen claims, beloftes of garanties worden gegeven voor wat betreft jouw specifieke gezondheidsklacht. Je bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheidssituatie.